Afval in Heusden-Zolder: net of net niet? 

Op donderdag 17 november 2016 organiseerde 'toetertochtoe' een gespreksavond rond afval in onze gemeente. 
De centrale thema's waren: het recyclagepark, zwerfvuil en sluikstorten. 

De inleiding van de avond omvatte een reflectie op de resultaten van een eerder gelanceerde online bevraging. 
Als volgt kregen twee bijzondere gastsprekers (Raf Vandenborn - diensthoofd milieu / Kris Somers - directeur Limburg.net)  de kans om een antwoord te bieden op de geformuleerde vragen en uitdagingen.  
Het laatste onderdeel van de avond gaf ruimte aan alle aanwezigen om de nodige kritische vragen te stellen én voorstellen te formuleren.

Het verslag van deze gespreksavond omvat drie onderdelen. 

1) De presentatie van de inleiding van de avond / resultaten online bevraging 
2) Het verslag van de gespreksavond (toelichtingen gastsprekers, vragen uit het publiek, suggesties en oplossingen) 
3) Bijlagen: presentatie Limburg.net + de online bevraging  


1) De inleiding van de avond / resultaten online bevraging 2) Het verslag van de gespreksavond 
(toelichtingen gastsprekers, vragen uit het publiek, suggesties en oplossingen) 3) Bijlagen: presentatie Limburg.net + de online bevraging  
Naar aanleiding van deze gespreksavond lanceerden we een online bevraging. 
Hieronder vind je de (korte) vragenlijst terug.