Toetertochtoe kreeg via zijn persoonlijke e-mailadressen een zeer lange reactie binnen van lezer Chris Veltjen m.b.t. het artikel ‘een gemeente runnen in deze tijd’. Voor het leescomfort hebben we deze sterk ingekort en geschematiseerd.

Over punt 1

In de huidige constellatie is democratie-zoals-ze-zou-moeten-zijn een doodgeboren kind. Een oplossing is nabijheid creëren. Falende besluitvorming heeft vandaag ook te maken met het onvoldoende inzetten van moderne media: website, flyer, facebook, skype (video-conferenties), chatbox, forum, meldpunt, petitie, interview. Samengevat: een aanpak die in elk geval meer bottom-up moet worden dan andersom. Met de bedenking dat de onderbouw van onze samenleving matig tot niet geïnteresseerd en evenmin in samenlevingsopbouw geschoold is.

Over punt 2

Ook hier fragmentatie door het verdwijnen van bindende ideologieën en de mondigheid van het individu.Er moet een soort van maatschappelijk verdrag komen, noem het een Heusden-Zolderse beleidsverklaring met een sterke nadruk op inhoud.

Over punt 3 en 4

Geen voorstander van het Nederlandse model, iedereen moet gewoon burgemeester kunnen worden. Misschien via een soort kwaliteitsexamen.  Ook een beter wapen tegen corruptie en machtsmisbruik als de leider ter verantwoording kan geroepen worden. Eventueel tot een maximum van twee ambtstermijnen beperken.                                                                                                                    

Over punt 5 en 6

Een andere optie is een soort van legislatuurblauwboek verplicht maken dat als een erfenis kan worden doorgegeven aan de volgende coalitie. Dat zou ook de geldproblemen voorkomen en dus gedeeltelijk oplossen. De mondige, goed geïnformeerde kiezer zou gemakkelijker controle kunnen uitoefenen. 


Wens je te reageren op een thema van toetertochtoe? Laat van je horen via de contactpagina