Kinderarmoede in Heusden-Zolder: wat is jouw mening? 


Op 3 februari stroomde de Muze vol voor een avond rond kinderarmoede. 

Op deze avond kregen de aanwezigen een beeld van kinderarmoede in Heusden-Zolder en – vooral – een reeks initiatieven die onderdeel zijn van het kinderarmoedebeleidsplan van de gemeente. Het werd vooral een goed nieuws show. Daarom willen we via deze weg polsen naar jouw mening/ideeën: wat kan onze gemeente best doen om kinderarmoede aan te pakken; gebeurt dit en waarom (niet)?

Ter verduidelijking: om te bepalen of er sprake is van kinderarmoede wordt rekening gehouden met 7 indicatoren, met name: 

         • het aantal personen dat recht heeft op een voorkeursbehandeling vanuit de ziekteverzekering, 
         • gezinnen dat onder de Europese armoedegrens leeft, 
         • het aantal éénoudergezinnen, 
         • het aantal geboortes in kansarme gezinnen (waarvoor er dan ook weer indicatoren zijn), 
         • een reeks indicatoren die met onderwijs-kansarmoede te maken hebben, 
         • kinderen in gezinnen waarvan het inkomen te laag is, 
         • kinderen in gezinnen waarvan geen ouder (betaald) werk heeft en het aantal allochtone kinderen. 
Buiten wat betreft het aantal éénoudergezinnen scoort Heusden-Zolder op al deze indicatoren erg hoog. Deze – en meer – info vindt u in het kinderarmoedebeleidsplan, en dat kan u raadplegen op de website van onze gemeente: http://www.heusden-zolder.be/product.aspx?id=4063

We hopen van u zowel positieve als kritische opmerkingen m.b.t. het kinderarmoedebeleidsplan te mogen ontvangen. U kan deze op de facebook pagina plaatsen, maar indien u dit verkiest kan u ze ook mailen naar toeter@toetertochtoe.be

Wij verzamelen alle meningen en komen over enkele weken met een overzicht van alle opmerkingen. We hopen zo een genuanceerd beeld te kunnen schetsen, maar ook aanzetten te kunnen geven tot een (nog) beter kinderarmoedebeleid.