23-11-2016 | verslag 'afval in Heusden-Zolder'  


Op donderdag 17 november 2016 organiseerde 'toetertochtoe' een gespreksavond rond afval in onze gemeente. 
De centrale thema's waren: het recyclagepark, zwerfvuil en sluikstorten. 

Het volledige verslag van deze avond vind je terug via onderstaande link. 
Daarnaast vind je hieronder ook de links naar de artikels die in de plaatselijke pers verschenen. 


18-11-2016 | gespreksavond 'afval in Heusden-Zolder' 

Met meer dan 20 deelnemers gaven we gisterenavond vorm aan de thema-avond over het recyclagepark, zwerfvuil en sluikstorten.

De avond opende met een voorstelling van de resultaten uit de online bevraging over hoger genoemde thema’s. Daarna kwamen Raf Vandenborn (milieudienst Heusden-Zolder) en Kris Somers (Limburg.net) hun deel van het beleid ter zake toelichten.

Het aanwezige publiek kon nauwelijks tot na de pauze wachten met hun vragen. Toen die dan aan de beurt kwamen, werden de inzichten wel erg praktisch en dicht op de huid. Er werden verder een aantal suggesties gedaan, waarvan de sprekers er zeker enkele zouden meenemen in hun toekomstig beleid. De avond liep aanzienlijk uit wat voldoende bewijst in welke mate iedereen betrokken is. 


Weldra kan je terecht op onze site (www.toetertochtoe.be/afval) voor het volledige verslag. 


10-09-2016 | Begrippen die door een foute lading de maatschappij verdelen 

4. Populisme


Populisme wijst op de/een sterke band tussen de leiders en de massa’s van het gewone volk. De leiders peilen naar de wil van het volk en maken zich sterk met die wil rekening te houden en hem uit te voeren. Op het eerste gezicht het summum van directe democratie. Er manifesteert zich echter een direct verband tussen deze twee oude correlerende opvattingen: 
één, de politicus beweert te zeggen wat het volk denkt, twee, het volk gaat datzelfde pas denken nadat de politicus het op die manier gezegd heeft.

Het verhaal van de kip en het ei. Maar uiteraard vallen ‘populistische’ uitspraken op een koude steen of niet. Het principe is alvast duidelijk: je moet het volk achter je krijgen om het als verkozene te kunnen/mogen leiden. Dat daarbij aan referenda gedacht wordt, is vanzelfsprekend. 

Verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau zag ruim een paar eeuwen geleden al een probleem: er moet een onderscheid blijven tussen de maker van de wet (die verondersteld wordt universele geldigheid na te streven) en de uitvoerder van de wet (die de wet in zijn modaliteiten moet toepassen op de individuele burger). Bij directe democratie wordt het volk wetgever en wetuitvoerder tegelijk. Daardoor dreigt – volgens Rousseau - belangenvermenging, favoritisme en uiteindelijk despotisme. 

Lees verder


Deel 1: Xenofoob - deel 2: Verdelen - deel 3: Hypocrisie06-08-2016 | gespreksavond 'afval in Heusden-Zolder' 

Opgelet! Gewijzigde datum.

Afval in Heusden-Zolder: net of net niet?

vzw toetertochtoe organiseert een gespreksavond 
voor alle inwoners van onze gemeente rond het thema: afval in Heusden-Zolder. 

We gaan dieper in op het recyclagepark, zwerfvuil en sluikstorten. 

Een bevraging hierover wordt kort voorgesteld en de gespreksavond biedt vervolgens de kans aan alle aanwezigen 
om samen met enkele experten van gedachten te wisselen en voorstellen te formuleren. 

Locatie: Ons Huis, Pastoor Paquaylaan 127, Berkenbos, zaal 4 
Tijdstip: nieuwe datum - donderdag 17 november 2016, 19u30 

Iedereen is van harte welkom, we appreciëren het als je ons vooraf 
laat weten of je kan deelnemen op: toeter@toetertochtoe.be 
20-05-2016 | Begrippen die door een foute lading de maatschappij verdelen


3. Hypocrisie 

Blaise Pascal vatte de kleine zorg van de mens en de grote zorg van de wereld kernachtig in zijn bekende oneliner dat alle leed van de mensen voortspruit uit het simpele feit dat zij niet gewoon in hun kamer kunnen blijven zitten. Het volstaat hierbij het woord ‘leed’ te vervangen door ‘hypocrisie’ en de stelling staat niet minder stevig overeind. Inderdaad, waar mensen interageren, en dat is uiteraard zo goed als overal en altijd, ontstaat als vanzelf hypocrisie. 

De oude Grieken wisten het al: zij initieerden de hypokritès als (kritische) commentator  op wat  het koor (de voorgekauwde publieke opinie of het correcte denken) declameerde. Wie zijn nek uitstak, of een expliciete, laat staan controversiële, mening had of gewoon in die rol geduwd werd, werd dus een ‘hypocriet’. In jongere tijden kreeg het begrip een uitgesproken negatieve lading mee en stond het gelijk aan ‘bedrieger, leugenaar,mooiprater’. Het ironische is dat wie het niet aankan of aandurft om (de Griekse) hypokritès te zijn vandaag ongetwijfeld het risico loopt hypocriet genoemd te worden ... 

Lees verder


Deel 1: Xenofoob - deel 2: Verdelen20-12-2015 | verslag wARM Heusden-Zolder 
Op 24 november 2015 organiseerde Toetertochtoe een gespreksavond rond het thema 'armoede in Heusden-Zolder'. 

Een stevig dossier werd kort voorgesteld, waarna we met een 20-tal deelnemers stilstonden bij de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zowel het inhoudelijk dossier als de weergave van de verschillende gespreksgroepen vind je terug via onderstaande link. 

Verslag wARM Heusden-Zolder 


Artikel internetgazet Heusden-Zolder 

Artikel nieuws Heusden-Zolder24-11-2015 | wARM Heusden-Zolder 

Brainstormen over oplossingen voor armoede


Op 24 november organiseerde Toetertochtoe een gespreksavond rond het thema 'armoede in Heusden-Zolder'. 

Een stevig dossier werd kort voorgesteld, waarna we met een 20-tal deelnemers stilstonden bij de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zowel het inhoudelijk dossier als de weergave van de verschillende gespreksgroepen vind je weldra terug op deze site. 

Artikel internetgazet Heusden-Zolder 

Artikel nieuws Heusden-Zolder

20-10-2015 | gespreksavond 'armoede in Heusden-Zolder' 


wARM Heusden-Zolder 


vzw toetertochtoe organiseert een gespreksavond 
voor de inwoners van onze gemeente rond het thema: 

'Armoede in Heusden-Zolder'. 

Een dossier daarover wordt kort voorgesteld en de gespreksavond biedt vervolgens 
de kans aan alle aanwezigen om van gedachten te wisselen en 
oplossingen of suggesties in die richting voor te stellen.  

Locatie: Ons Huis, Paquaylaan, Berkenbos, zaal 4 
Tijdstip: dinsdag 24 november 2015, 19u30 


Iedereen is van harte welkom, we appreciëren het als je ons vooraf 
laat weten of je zal deelnemen op: toeter@toetertochtoe.be28-07-2015 | Begrippen die door een foute lading de maatschappij verdelen

2. Verdelen 

Het menselijk handelen laat zich vatten in een aantal domeinen met als gemeenschappelijk kenmerk een duale verdeling/opdeling waarbij de ene pool als te verkiezen en de andere als af te wijzen wordt gewaardeerd – gemakkelijkheidshalve rekenen we onszelf eerder bij de te verkiezen pool - : de ethiek (goed > slecht), de esthetiek (mooi > lelijk), de economie (nuttig > schadelijk), de wetenschap (waar > onwaar), de sport (sterk > zwak), de politiek (gelijkgezind > andersgezind) … Omdat achter deze abstracte terminologie concrete mensen zitten, krijg je vanzelf een duale verdeling/opdeling in groepen binnen ELKE maatschappij, die van gisteren, die van vandaag en die van morgen.

De oplijsting van de verdelende mechanismen die onze recente vaderlandse geschiedenis gekenmerkt hebben, is even gemakkelijk te maken als moeilijk te negeren. De ethische, esthetische, economische, wetenschappelijke, sportieve, politieke … verdeling/opdeling is evident het keurmerk. Criteria worden zeer bewust gekozen louter in functie van het gebruiksgemak waarmee ze ons toelaten de medemens te kunnen verdelen en opdelen. Eufemisten houden het op ‘rangschikken’. Schande? Een willekeurige greep breuklijnen met verdelend effect. 

Lees verder

deel 1. Xenofoob 

09-03-2015 | De werkgroep Interreligieuze Dialoog van Heusden-Zolder: oproep naar de inwoners van onze gemeente

Geloof en vertrouwen hebben we meer dan ooit nodig want geen groei en geen toekomst zonder vertrouwen! Wat aandacht krijgt groeit. 
Laat ons daarom spreken over wat ons verbindt en samen werk maken van armoedebestrijding, 
mensen samen brengen in verenigingen van allerlei aard, plaatsen scheppen waar inwoners van onze gemeente, vanuit hun verschillende achtergrond samen nadenken over de uitdagingen van vandaag, om zo een goede toekomst te maken voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat is vandaag  onze gemeenschappelijke zorg?

In Heusden-Zolder zijn heel wat mensen ongerust. 
Er zijn meerdere aanleidingen hiervoor: de aanhoudende economische en financiële crisis in Europa, die ook onze regio sterk treft en onzekerheid wekt over de toekomst van onze kinderen. 
Dat wordt nog versterkt door de oorlogen in het Midden Oosten en in delen van Afrika,  een dreigende Oost-West crisis in Oekraïne, de vluchtelingenstromen die steeds groter worden, de opwarming van de planeet enz… 

Lees verder04-03-2015 | Begrippen die door een foute lading de maatschappij verdelen


1. Xenofoob 

Het woord komt uit het Grieks en betekent: bang voor het vreemde, het onbekende. De laatste tijd is de betekenis, zeker in en door de huidige gemediatiseerde context, opgeschoven in de richting van racistisch. Het verschil tussen beide betekenissen heeft vooral te maken met de aan- of afwezigheid van een positieve intentie. 

Het belang van dit onderscheid mag niet onderschat worden want het verdeelt de maatschappij op een overbodige en onterechte manier. Het is het zoveelste voorbeeld van hoe ‘vervuild’ taalgebruik zelf het probleem moeilijk oplosbaar maakt.

Lees verder reactie Chris Veltjen


22-02-2015 | Kinderarmoede in Heusden-Zolder: wat is jouw mening? 


Op 3 februari stroomde de Muze vol voor een avond rond kinderarmoede. 

Op deze avond kregen de aanwezigen een beeld van kinderarmoede in Heusden-Zolder en – vooral – een reeks initiatieven die onderdeel zijn van het kinderarmoedebeleidsplan van de gemeente. 

Het werd vooral een goed nieuws show. Daarom willen we via deze weg polsen naar jouw mening/ideeën: wat kan onze gemeente best doen om kinderarmoede aan te pakken; gebeurt dit en waarom (niet)?

Lees verder
14-01-2015 | Een gemeente runnen in deze tijd

Toetertochtoe is misschien wel pas gisteren gestart, maar we zijn niet helemaal van gisteren wat onze mening over gemeentepolitiek betreft. We hebben zitten denken wat een gemeente tot grote tevredenheid besturen nu zo moeilijk maakt, niet alleen in Heusden-Zolder trouwens, in elke gemeente eigenlijk.

De burger hier wordt telkens weer opgevorderd naar de sporthal om a.u.b de politiek het voordeel van de/zijn twijfel te gunnen en zijn gedacht (voorkeur of afkeur) te komen intoetsen. Daarna blijft hij vaak zitten met de kater van wat men noemt ‘het democratisch deficit’: zijn stem klinkt die ene dag (en de volgende dagen ook nog in de media), maar de politiek gaat vanaf de tweede dag alweer over op zijn eigen orde, die van voor de verkiezingen. De kiezer doet er niet meer toe of dat gevoel blijft tenminste bij hem hangen: moedeloosheid, apathie, afkeer en cynisme zijn het gevolg. De laatste twee jaren in Heusden-Zolder (en elders) bewijzen dat dit proces niemand tevreden stelt, politici noch kiezers. Toch kunnen we lang niet altijd spreken van onwil, schuldig verzuim, incompetentie vanwege de politici.

En er zijn een aantal redenen te vinden, sommige uit het verleden, andere dan weer van meer recente datum, die dat democratisch deficit verklaren. Het is daarbij zeker niet zo dat het vroeger allemaal beter was. Om het wat overzichtelijk te houden en handig om op te reageren, een schematische aanpak. 

Lees verder - reactie Chris Veltjen 01-01-2015 | Politieke verschuivingen in Heusden – Zolder sinds de gemeenteraadsverkiezingen

Politiek gaat over het vormgeven van het samen-leven en alles wat daarbij komt kijken. 

Daar hebben we allemaal onze rol en verantwoordelijkheid in, maar die van onze verkozenen is natuurlijk specifiek en ongemeen belangrijk.

Wat stellen we vast? Lees verder 26-12-2014 | opstart Toetertochtoe