WIE 

Een groeiende groep bewogen mensen in Heusden-Zolder, die het belangrijk vinden zo veel mogelijk inwoners bij het (maatschappelijke) leven in onze gemeente te betrekken. Iedereen kan deelnemen: rond een bepaald thema, in samenkomsten van Toetertochtoe, ...

WAT

Via facebook lanceren we discussies, uitwisselingen van ideeën, thema’s, … We doen dit in nauw overleg met alle inwoners en organisaties die onze gemeente rijk is. Toetertochtoe wil immers ook de belangrijke, maatschappelijke werking van alle organisaties versterken. 
Blijkt een thema sterk te leven, dan organiseren we hierrond infovergaderingen, overleg, acties, ... 

WAAROM  

Omdat we het samen-leven in onze gemeente belangrijk vinden, omdat we geloven in participatie, in basisdemocratie en omdat we op een positieve wijze mee gestalte willen geven aan Heusden-Zolder. De boodschap in onze naam is dubbel: wie denkt dat zijn of haar mening er toch niet toe doet, proberen we op betere gedachten te brengen; wie alleen maar goedkope slogans weet te verzinnen over wat er in onze gemeente (niet) gebeurt, vragen we zijn of haar toeter toch toe te houden. 


Meer informatie: basistekst Toetertochtoe